пятница, 29 января 2016 г.

Projektipäev "Teeme uut ja vana"

Projektipäev "Teeme uut ja vana" loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel läbi erinevate loovate tegevuste.

Kus? Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskus HIK
Kes? Projektipäeva viivad läbi õpetajakoolituse tudengid õppejõudude ja HIK meeskonna juhendamisel.
Millal? Projektipäev toimus reedel 22. jaanuaril kell 10.00–14.00


Kes? 5. c ja 5. v klass
Kirjeldus: Projektipäeval moodustame õpilastest rühmad, rühmad läbivad erinevad moodulid eri järjekorras. Moodulites on lõimitud mitmed õppeained (ajalugu, kodundus, eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, meediaõpetus, kunstiõpetus) ning arendatakse õpilaste IKT-pädevust. Projektipäeva käigus kasutavad õpilased keskuses olevat tehnoloogiat, samas on ka loomingulise eneseväljenduse võimalusi.
Projektipäeva eesmärgid õpilastele olid:
  • arendada loovust, koostööoskust, algatusvõimet innovaatiliste ideede rakendamisel;
  • õppida lugema õpijuhiseid, tegema iseseisvaid otsuseid erinevate meetodite valikul ning jälgima ajakasutust;
  • läbi tegevuste tutvuda erinevate tehniliste vahendite ja internetipõhiste keskkondade võimalustega;
  • sisendada julgust ja enesekindlust nii uute vahendite-meetodite kasutamiseks kui ka enda töö esitlemiseks ja rühmatöö tegemiseks.
Õppijad saavutasid järgmised õpitulemused:
  • lõid seoseid mineviku ja tänapäeva vahel;
  • paigutasid asju ja nähtusi mineviku/oleviku/tuleviku teljel;
  • lõid seoseid elustiili ja toitumise vahel;
  • mõtestasid ühiskonnas/elukeskkonnas toimunud muutusi;
  • esitasid oma töö tulemusi suuliselt, kirjalikult ja visuaalselt.
Õpilastega käisid kaasas eesti keele õpetajad: Viktoria Mesilane, Ruslana Kartsev. Täname ka vanemaid Jaroslava Soloveid ja Tatjana Karelovat.

0 коммент.:

Отправить комментарий