вторник, 10 ноября 2015 г.

Mardipäev

    Mardipäev - 10. november

Laske marti sisse tulla, marti, marti.
Mardi küüned külmetavad, marti, marti.
Mardi varbad valutavad, marti, marti.
Marti tulnud kaugelt maalta, marti, marti.

Mardipäev on tänini elav  Eesti rahvakalendri tähtpäev, mida tähistatakse  10. novembril.  Mardipäevaks pidid kõik põllutööd lõpetatud olema, algas talveaeg. Tuntuim mardipäevakomme on mardisantide (st mardikerjuste) ehk martide ringijooksmine. Ka Lasnamäe Vene Gümnaasiumis käisid täna mardisandid. 1.c klassi mardisandid laulsid sissepalumislaulu ja panid kõiki mõistatusi lahendama. 2.c klassi mardid tulid maskeeritutena suure mardiperega ja esitasid ühe toreda  mardipäevateemalise luuletuse. 3.c klass rääkis kommetest ning 4.c klassi mardid olid laulumardid. Ja lõpetuseks koos 5.c klassi martidega alustati tantsutrall. Meie mardisantidele kõige rohkem meeldis laulda ja tantsida. Vitsakimpu vaja ei läinud, sest kõik osalejad olid tublid. Koolirahvas jagas martidele ande, iga mardipere sai kommikoti.

Laske mardid teele minna,
Mardi tee on teadmata.
Mardi maa on mõõtmata,
Üks on tulla, teine minna
Kolmas takka kinni panna.

Suur suur tänu tublidele õpetajatele, kelleks olid: Anastassia Paal, Olga Koch, Edith Johanson, Anna Avent, Eva Õim, Viktoria Mesilane.

Ja muidugi suur tänu keelekümblusklasside õpilastele.

1 комментарий:

 1. Наша группа http://Aztekium.pl хотела бы предложить начальным школам абсолютно бесплатную программу, которая поможет детям в изучении таблицы умножения:

  Ниже представлены ссылки к программам:
  для обучения:
  http://aztekium.pl/Umnozhenie

  для тренировки скорости выполнения заданий:
  http://aztekium.pl/znatok

  Программа спроектирована так, чтобы:
  - облегчить работу учителям математики,
  - помочь родителям в контролировании успехов детей на всех этапах процесса обучения,
  - благодаря интересному и лёгкому способу обучения, формировать у учащихся мотивацию к получению знаний.

  Главные цели, которые мы постарались реализовать:

  - предложить удобный способ для изучения таблицы умножения дома, чтобы ученики смогли заниматься, используя как смартфон, так и планшет.
  - дать возможность ученикам тренировать скорость выполнения заданий.
  - помочь учителям в оценивании уровня знаний, умений обучаемых.

  Программа абсолютно бесплатная! Регистрация не обязательна!

  Мы надеемся, что Вы поделитесь этой информацией со своими коллегами и учителями
  математики.

  ОтветитьУдалить