понедельник, 24 октября 2016 г.

Avastuslik keskkonnapäev Sagadis ja Altjal. 10.A klass. 18.oktoobril

18. oktoobril toimus avastuslik ja uurimuslik tutvumine Lahemaa looduse ja kultuuripärandiga Sagadi looduskoolis ja metsamuuseumis ning Altja loodusrajal.  Programm kestis 4 tundi ning koosnes kolmest osast     Kõigepealt väikestes rühmades ülesandeid lahendades tutvus 10. A klass metsamuuseumi ekspositsiooni ja looduskooli vahenditega.
Tegevused Sagadi muuseumis.
rühmad lahendasid ülesandeid, 
mis on seotud näitusega “Mets toidab” Tegevused Sagadi looduskoolis


Erinenevaid õppevahendeid ja-materjale kasutades lahendati ülesandeid, 
mille teemadering on “Eluslooduse süsteem”, “Elurikkus”, “Ökosüsteemi teenused”

Seentega värvimine. Mõningaid seeni kasutatakse soki lõngade värvimiseks

Selleks, et teada saada puu vanust, loeti aastarõngad.
Maailma suurimad männikäbid.Maastikumäng Altja loodusrajal

Maastikumängu teemaks oli “Lahemaa looduse mintmekesisus ja inimmõju”.

Maastikumäng viis metsa, jõe ja mere äärde ning pani mõtlema inimese ja looduse seostele.Keskkonnapäeva tulemused 

 Iga õpilane:

1)  teadvustas looduse  ja ühiskonna
 vastastikuseid seoseid

2)  määras ning analüüsis keskkonnaprobleeme,
eristas neis loodusteaduslikku ja sotsiaalset komponenti


 3) mõistis organismide omavahelisi suheteid ja seoseid eluta keskkonnaga

4) väärtustas bioloogilist mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi

Õpilasi saatsid eesti keele õpetajad: Ruslana Kartsev, Viktoria Mesilane

0 коммент.:

Отправить комментарий