среда, 17 мая 2017 г.

Kuidas 6.c klass rabas käis…


 Mis?    Keskkonnahariduse programm “Elu rabas”.
Programmi läbivaks teemaks oli raba elusloodus: taimed ja loomad.

Kus?     Paunküla maastikukaitsealal
Millal?  12. mail 2017

Kes?      Lasnamäe Vene Gümnaasiumi 6.c klassi õpilased
Miks?   
 1. Huvitav – programmi  raames tutvusime Paunküla maastikukaitseala rabaspetsiifilise taimestiku ja kaitseala loomastikuga.

  2. Kasulik – vestlesime metsas käitumisest, loodusehoiu  ning –kaitse vajaduse teemal, avaldasime oma arvamust, osalesime arutelus,  õppisime tundma rabataimi. Õpperetke käigus viidi läbi erinevaid vaatlusi:  maastiku vaatlus (lageraba, puisraba, laukad, älved, soonik jne), rabataimede vaatlus, linnuvaatlus, keskkonnatingimuste vaatlus ja inimmõjude vaatlus.

  3. Lõbus – õppimine toimus mängulise õuesõppe vormis ning sai tunda looduses viibimisest rõõmu.


  4. Maitsev – koolisöökla kokkade valmistatud võilevad ja morss maitsesid värskes õhus ülihästi. 

Õpilasi saatis Viktoria Mesilane.

0 коммент.:

Отправить комментарий